Обчислiть кiлькiсть атомiв в нiтроген(4) оксидi масою 9,2г.

РЕШЕНИЕ

Дано:         Розв"язання:
m(NO₂) - 9,2 г                   Є формула  для  розрахунку  кількості  атомів з
______________              використанням  сталої  Авогадро (N а  та  кіль-
N(NO₂) - кості  речовини (n). n = N/Na,  звідки          визначаємо N= n x Na,  а  для  цього  
        визначаємо     n= m /M  = 9,2/ (14+32) = 9,2 /46 = 0,2  моль. Потім  знаходимо N  підставляючи  значення  (n)   в  формулу:
N = n x Na  =  0,2 х 6,02 х 10²³ = 1,204 х 10²³ = 1204 х 10²⁰ атомів


ПОХОЖИЕ ЗАДАНИЯ: